Tiến độ dự án The Wisteria

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án The Wisteria mới nhất. Tiến độ thi công The Wisteria tháng 8/2023 tại công trường Cập nhật tiến độ thi công The Wisteria tháng 10/2023 Cập nhật tiến độ dự án The...

Đăng bởi:admin | 05/08/23

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án The Wisteria mới nhất.

Một số block đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng
Một số block đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng
Tiến độ dự án The Wisteria
Tiến độ dự án The Wisteria
Tiến độ dự án
Tiến độ dự án
  • Cập nhật tiến độ thi công ngày 12/10/203 Tại đây
  • Đặt lịch tham quan dự án và xem nhà mẫu: 0976 212 555